Door Koos Dijkstra op 2 april 2015

Dierenwelzijn op de markt

 onze bijdrage raad 31 maart 2015
Bij de raadsvergadering van 31 maart kwam het dierenwelzijn op de Zuidlaardermarkt aan de orde.
Naar het idee van de fractie van de PvdA is de gemeente op de goede weg, maar het kan altijd beter. Ons belangrijkste voorstel – laat alleen verkopers met een reservering toe – is overgenomen door het college. Hier onze volledige bijdrage aan het debat.
“Het is duidelijk dat de organisatie er alles aan doet om het dierenwelzijn op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen……”
– dat geldt de getroffen voorzieningen,
– de onderlinge communicatie en
– de samenwerking tussen alle betrokkenen. Die is dik in orde.

Aan divers dierenleed is zo een einde gemaakt.
Dit gaat over laatst gehouden paardenmarkt en het is een citaat uit het rapport van de vereniging “Ogen op dieren”. Ook de dierenbescherming uit zich positief.
Maar vervolgt de vereniging (en diverse betrokkenen zeggen het ook) ”de behandeling aan de basis door de handelaren is steeds een heikel punt.” Het zit hem dan vooral in het gedrag van niet geregistreerde handelaren. Zij wanen zich waarschijnlijk veilig, onder en boven de wet. Uiteraard: de goeden niet te na gesproken. Daarom zegt de fractie van de PvdA: “Afschaffen die niet gereserveerde plaatsen.” Voortaan moet iedereen zich aanmelden. Dat is de krachtigste maatregel die je kunt nemen. Wie te laat bedenkt dat hij of zij zijn beestje wil verkopen heeft pech gehad. Wie zich niet aan de regels houdt kan het vijf jaar vergeten.
Uiteraard zijn er de gehele marktperiode voldoende controleurs aanwezig. Alle dieren worden bij binnenkomst geschouwd.

Dat kunnen vrijwilligers doen die hiervoor geïnstrueerd worden. Bij twijfel kunnen zij een dierenarts oproepen.
Bekorten van de markttijden: prima, maar wat is realistisch met oog op aan en afvoer. Na acht uur staan gaan wandelen met het paardje, we zien het niet gebeuren. Onze deskundigen zeggen: met voldoende drinkwater en ruwvoer voor handen moet een paard er langer tegen kunnen dan acht uur. Zeker als het maar een enkele keer voor komt. In maneges schijnt het vaker voor te komen dat paarden, vooral in de winter, vrijwel dagelijks langer dan acht uur op vergelijkbare wijze aangebonden staan. Met minder uitzicht. Maar daar gaan we niet over.

Regenmantels voor ezels en veulens: is een noodzakelijke voorziening. Maar bij veulens alleen onder toezicht te gebruiken. We hebben allemaal een beeld van een paard dat voor het eerst onder zadel gaat….
En misschien een grotere afstand tussen kermis en dieren, want die arme dieren horen vele malen beter dan wij. Lichtflitsen, toeters, sirenes, daar worden ze niet echt vrolijk van. Is het een idee om de kermis deze keer op PB terrein te plaatsen (blijft toch nog wel een tijdje leeg) en de markt gewoon op de Brink.
Tot besluit: de verordening moet gelden voor elke markt en elk hippisch evenement en … we willen niet alleen vrouwelijke, maar ook mannelijke paarden verzorgers toestaan.

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra