Door Kees de Graaf op 17 mei 2017

De supermarkt in Ter Borch: waar de PvdA straks (extra) op let

Tijdens de raadsvergadering van 16 mei is besloten om het bestemmingsplan op te gaan stellen voor de bouw van een supermarkt in Ter Borch. Dit plan wordt binnenkort ter inzage gelegd; iedereen kan vervolgens een zienswijze indienen. Onze fractie steunde dit besluit: we geven voor- en tegenstanders graag de gelegenheid om zich uit te spreken. In december komt het plan terug in de raad, de PvdA heeft zeven punten benoemd waar we ons finale oordeel op zullen baseren. En waar we de inspraak-reacties ook nauwkeurig bij zullen betrekken.

Dit zijn de zeven punten die onze fractie in december 2017 zal langslopen bij het beoordelen van het voorontwerp-bestemmingsplan:

1 De werkelijke ‘marktruimte’ voor de supermarkt
De ruimte in de markt voor de supermarkt is door verschillende partijen onderzocht. Daar komt niet een eensluidend getal uit naar voren. Er wordt gerekend met verschillende gebieden en met verschillende concurrerende supermarkten. Sommigen nemen bijvoorbeeld de uit te breiden supermarkt aan het Overwinningsplein in Groningen mee, anderen weer niet. Volgens de gemeente is er ruimte voor een winkel van 1.300 m2 met dagelijkse boodschappen. De vraag is dan – als de projectontwikkelaars 2.000 m2 willen realiseren – wat er nog voor overige boodschappen worden aangeboden.

2 De inpassing van de supermarkt
De supermarkt wordt in totaal 3.000 m2 groot, met een parkeerterrein van 1.000 m2. Hoe krijgt dit een plek in het groene entreegebied van Ter Borch? Is de groene aankleding van de gevels van de supermarkt daarvoor voldoende? Wordt de beschikbare ruimte zo zuinig mogelijk gebruikt, zodanig dat de landschappelijke uitstraling van Ter Borch overeind blijft?

3 De verkeersoplossing
Het college stelt voor om de infrastructuur ter plaatse van de supermarkt aan te passen. Is dit de goede oplossing voor de verkeersveiligheid? Wat vinden inwoners en scholen ervan?

4 Het totale financiële plaatje
Onze fractie heeft gevraagd naar de grondopbrengst die met de verkoop voor de supermarkt wordt behaald. Daar hebben we geen direct antwoord op gekregen. Wel is duidelijk dat de gemeente 4 ton meer verdient aan een supermarkt dan aan de appartementen die hier oorspronkelijk zijn bedacht. Daar staat tegenover dat de aanpassing van de infrastructuur zoals bedacht door de gemeente ruim 5 ton kost. Hoe verhouden al deze bedragen zich uiteindelijk tot elkaar?

5 Het proces dat is doorlopen
We hebben als PvdA meerdere keren aandacht gevraagd voor een goede communicatie met omwonenden en andere betrokkenen? Daar is een procedure-aanpak voor ontwikkeld. Wat vinden deze groepen nu van het proces dat is doorlopen? Voelt men zich werkelijk gehoord?

6 Het maatschappelijk draagvlak
De ondernemers in Eelde-Paterswolde en Groningen-Zuid staan kritisch tegenover het plan. We zijn benieuwd hoe de inwoners van de wijk en omgeving aankijken tegen het bouwplan.

7 De eigen rol van de gemeenteraad
Er wordt al een kleine tien jaar over een supermarkt op deze plek gepraat. De ontwikkelaars wilden aanvankelijk een buurtsupermarkt hier maken, maar zagen daarvan af toen er bij het Martini-ziekenhuis winkels zouden komen. En zo ging het af en aan. In 2012 kwam er een nieuw plan, voor twee supermarkten. Dat ging het toenmalige college te ver. Later kwam het plan toch weer terug bij de raad; eerst om er de vernieuwing van Eelde-Centrum mee te betalen en later omdat er net over de gemeentegrens in Groningen nieuwbouw dreigde (‘dan maar liever in Tynaarlo’). Die grote Groningse supermarkt lijkt er nu alsnog te komen, aan het genoemde Overwinningsplein. Kortom: wat is onze raad in het verleden allemaal voorgespiegeld en wat staat daarvan nu nog overeind?

Dan zijn er ook punten waar we als gemeenteraad niet over gaan:
– economische concurrentie. Het is niet aan de raad om de markt te begrenzen en ondernemers toegang daartoe te ontzeggen;
– de toezeggingen die aan oorspronkelijke bewoners van Ter Borch zijn gedaan (‘er komt hier geen supermarkt, dit blijft een rustige groene woonwijk’). Hier moeten bewoners eventueel zelf naar de Raad van State.

Tot 6 juli mogen zienswijzen worden ingediend. Bovengenoemde 7 punten nemen we daarbij expliciet mee.

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf