Centrumplan Eelde: eindelijk van start

Door Kees de Graaf op 3 februari 2016

Vanaf eind jaren negentig van de vorige eeuw wordt er al over gepraat. Nu gaat de vernieuwing van het centrum van Eelde dan eindelijk beginnen, met de uitbreiding van de Jumbo. Een goede zaak voor onze inwoners.
door Kees de Graaf
Het Centrumplan Eelde kent een lange geschiedenis, wellicht wordt er ooit nog wel eens een boek over geschreven.Er lag een aansprekend totaalplan, maar dat werd door de Raad van State eind 2013 van tafel geveegd omdat de onderbouwing van het bestemmingsplan niet zou deugen. Het toenmalige college zond de ondernemers zelf op pad: kom met een plan en wij proberen dat in te passen. Zo lag er rond de zomer van 2014 een plan van ontwikkelaar/pandeigenaar NWV en Jumbo voor een nieuwe supermarkt, op de plek van de garage Koops. Het huidige college pakte dat plan niet over en besloot zelf een tweede projectontwikkelaar aan de locatie toe te voegen, die ook een plan mocht indienen. Na veel vijven en zessen werd besloten de garage in tweeën te knippen: Jumbo aan de achterkant, ontwikkelaar VastGoud aan de voorkant. Met Jumbo zijn de contracten rond, ontwikkelaar VastGoud laat al enige maanden niets meer van zich horen. Uit onze vragen aan het college blijkt dat de ambtenaren van de gemeente op 4 februari weer verder gaan praten met deze partij. Men hoopt eruit te komen en anders zijn er volgens het college andere gegadigden om de kavel aan de voorzijde (de garage wordt gesloopt) te kopen.

Om het plan voor de uitgebreide Jumbo van start te kunnen laten gaan, was het wel nodig om de plannen aan de voor- en achterzijde los te koppelen. Op verzoek van de VVD-fractie was die koppeling destijds aangebracht, uit vrees dat de gemeente met een onverkocht deel van de garage zou blijven zitten als één van de partijen eruit zou stappen. Dat laatste dreigt dus nu inderdaad te gebeuren, maar de ‘koppeling’ bewijst hier nu geen enkele waarde. Het houdt eerder de ontwikkeling tegen, reden voor het college om weer te ‘ontkoppelen’. Jumbo kan dus nu echt van start en de inwoners gaan echt iets zien van de vernieuwing van het dorpshart van Eelde. Zeker als straks ook de aanpak van de openbare ruimte van start gaat.

Onze fractie vroeg in de raad van 2 februari aandacht voor de vage financiële onderbouwing van het plan. Met een nieuwe greep in de reserves wordt de opbrengstenkant op peil gehouden. We zullen zien hoe de financiën uiteindelijk uitpakken. Met de planontwikkeling (kosten 1,4 miljoen) en aankoop pand Koops (1,1 miljoen) zijn we inmiddels 2,5 miljoen verder. We stevenen in Eelde uiteindelijk af op een totaaltekort van 1,5 tot 2 miljoen euro. De eerste stenen gaan nu op elkaar, laten we hopen dat andere grondeigenaren en investeerders nu gaan volgen. Het bevreemdde onze fractie dat ontwikkelaar VastGoud 6 extra woningen mag ontwikkelen ten opzichte van het kader dat door de gemeenteraad is meegegeven (24 appartementen). VastGoud kwam niet met dit laatste niet uit en kreeg extra ruimte mee. Volgens het college zou er sprake zijn van twee kaders: een voor de locatie met de garage en een voor de locatie ernaast (waar nu nog winkels staan). Vreemde gang van zaken naar ons idee, omdat we bijvoorbeeld in Zuidlaren (bij de herontwikkeling van het PBH-terrein) wel heel strak aan de kaders vasthouden.

Wij vroegen tenslotte aan de andere fracties in de raad of zij behoefte hadden aan een terugblik op acht jaar planontwikkeling, die nu dit eerste resultaat heeft opgeleverd. En daarmee op een blik vooruit: hoe gaan we nu verder met dit dorpsplan. Om daarvan ook te leren voor Vries en Zuidlaren. De andere partijen bleken daar niet voor te porren.

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf