Door Koos Dijkstra op 8 juni 2018

Brief aan de coalitie: eerst antwoorden op onze vragen, dan een openbaar gesprek

De coalitie wilde opnieuw met ons spreken, opnieuw in een achterkamer. Daar voelde onze fractie niets voor. Onze vragen over de totstandkoming van een raadsprogramma zijn nog steeds niet beantwoord. En willen alleen in de raadszaal in alle openbaarheid hier verder over praten. Hieronder de tekst van de brief van de PvdA-fractie aan de coalitie.

Donderdag 31 mei 2018

Geachte fractievoorzitters van de coalitie,

U volgt het “deskundig communicatie advies” dat aanvoerder Kloos vermoedelijk uit zijn duim heeft gezogen en nodigt ons als raadsfractie uit voor een gesprek met twee vertegenwoordigers. Daarin wilt u horen wat onze bezwaren zijn tegen een raadsprogramma en wat u daar aan kunt doen. Ook wilt u het proces bespreken.

Allereerst nemen we afstand van uw voortdurende signaal dat wij “tegen” zijn, “koudwatervrees hebben” of dat wij het niet begrijpen. Dat hebt u ons niet horen zeggen, in tegendeel. Het is uw reactie op het feit dat wij uw voorstel niet klakkeloos willen volgen. U bent kennelijk zo overtuigd van uw gelijk dat u onze argumenten niet hoort. In elk geval neemt ons niet serieus. U diskwalificeert ons als gesprekspartner.

  • Wij gaan niet op uw uitnodiging voor een overleg met twee uwer in om de volgende redenen:
    U wilt met de fracties van de oppositie afzonderlijk spreken. Wat ons betreft is dat het slechtst denkbare scenario. U belijdt openheid, maar kiest steeds weer voor de door u tot voor de verkiezingen zo verguisde achterkamertjes. Bij uw aanpak ontstaan vrijwel zeker verschillen in informatie en verwachtingen tussen de betrokken fracties, ook die van uw coalitie. Zelfs “verdeel en heers” dreigt.
  • Wij willen met plezier met u overleggen, maar in openbaarheid, met de voltallige raad, in de raadszaal.
    Wij hebben u bij herhaling duidelijke vragen gesteld over doel, proces, vorm, inhoud en randvoorwaarden van een raadsprogramma. Wij verzoeken u nog eens die vragen te beantwoorden. Liefst in een openbaar debat, eventueel schriftelijk.

Wij zien uw voorstel aan de raad met belangstelling tegemoet en zullen er als altijd positief kritisch met u over discussiëren. Dat immers is de rol van de oppositie.
Wellicht komen we dan gezamenlijk tot besluiten over een op te stellen raadsprogramma en de weg die we daartoe moeten bewandelen.

We hopen dat het debat spoedig plaats vindt, zodat u het college niet langer vleuggellam hoeft te houden doordat er geen keuzes gemaakt worden.

Met vriendelijke groet,
Koos Dijkstra, fractievoorzitter PvdA

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra