Bijdrage fractie aan behandeling Begroting 2018

Door Koos Dijkstra op 8 november 2017

De laatste begroting van dit college. De PvdA is trots op de bereikte resultaten, vooral op de manier waarop de zorgtaken van het Rijk goed in Tynaarlo zijn geland. Onze fractie maakte van de gelegenheid gebruik om een aantal actuele kwesties aan de orde te stellen. Hieronder de bijdrage in eerste termijn.

 Aan het eind van de laatste ronde van deze raad.

Aan het eind van de laatste ronde van deze raad.
We hebben al veel van onze doelen bereikt.
Om het leefklimaat op peil te houden hebben we twee grote dorpskernen aantrekkelijker gemaakt.
We wilden veilige, prettige en moderne leeromgevingen voor de kinderen maken en daarom bouwen we nieuwe scholen.
Sport vinden we belangrijk en daarom worden de voorzieningen vernieuwd.
We zorgen voor goede wegen, goed onderhouden groen en goede afwatering!
En we willen de zorg voor onze inwoners verbeteren en dichterbij brengen.
Daarom zijn zorgtaken overgenomen van Rijk en Provincie en zijn sociale teams ingesteld.
Deze, misschien wel zwaarste opdracht, is zonder ongelukken uitgevoerd.
We hebben de voorzieningen voor mensen op het minimum verbeterd.
En tenslotte,
We wilden de financiën op orde brengen en ook dat is goed gelukt.
Bestuur, bemanning of beter de bemensing van de organisatie, zowel binnen als buiten dit gebouw en collega raadsleden, we feliciteren jullie en onszelf.
De PvdA is trots op de bereikte resultaten.

Één belangrijk doel hebben we helaas niet bereikt.
We hebben nog geen plan voor de kom van Zuidlaren.
En daar maken we ons zorgen over.
Trekkertrek, collega’s, zegt u dat wat?
Dat zijn die wedstrijden waarbij zware machines een slee voortslepen.
Een gewicht op die slee schuift steeds verder naar voren, waardoor het steeds moeilijker wordt om vooruit te komen.
Vele lopen uiteindelijk voor de finish vast.
Dat is het beeld dat de fractie van de PvdA heeft bij de ontwikkeling van het terrein van de voormalige Prins Bernhard Hoeve in Zuidlaren.
We zien het college met de slee worstelen.
Het plan, één Albert Heijn en woningen, waar iedereen voor was, is kennelijk niet uitvoerbaar.
Het college stelt nu drie grote supermarkten voor.
Is dat de redding van Zuidlaren?
Is dat de enige manier om er financieel uit te komen?
Wij zetten liever in op maximale ruimte voor huizen.
Vooral van ouderen horen we dat zij graag aan de brink willen wonen.
We maken ons zorgen over de wijze waarop het contact tussen college en betrokkenen verloopt.
In de krant lezen we over uitkopen van andere grondeigenaar.
En we lezen dat het college de ondernemers niet te woord wil staan over hun zorgen.
Inwoners wordt straks gevraagd…… ja wat eigenlijk.
Moeten inwoners gaan beslissen over de portemonnee van de betrokken winkeliers?
En wat doen we met de uitkomst van weer zo’n discussie?
Met ons, de gemeenteraad, gaat het college de dialoog ook niet aan.
Ondertussen schuift het gewicht naar voren.
De ondernemers hebben hun stelling betrokken.
Inwoners zijn (terecht) ontevreden omdat het allemaal zo lang duurt.
We kunnen het niet volgen en we kunnen het niet uitleggen.
Daarom hebben we er weinig vertrouwen in dat het goed komt.
Wij vinden het de hoogste tijd dat de raad zich bezint op (eventueel nieuwe) kaders.
Om het proces te sturen en om het college te steunen.
We willen graag van de andere fracties horen hoe zij hier tegenaan kijken.

Onze erfenis
In Zuidlaren moeten plannen recht doen aan de cultuurhistorische waarden zegt het college.
In Eelde centrum gooit het college het vastgestelde beeldkwaliteitsplan (dat rekening houdt met cultuurhistorische waarden) in de prullenbak.
Vervolgens is een nieuw beeldkwaliteitsplan gemaakt, enkel om de bouw van een massief woonblok mogelijk te maken.
Bij het voormalig Raadhuis in Eelde wil het college nieuwbouw toegestaan, terwijl dit vanuit cultuurhistorisch perspectief wordt afgeraden.
In Zeijen geeft het college voorrang aan het bestemmingplan en komen er geen cultuurhistorische waarden aan te pas.
Is er dan nog sprake van een consequente doorwerking van de Structuurvisie Cultuurhistorie die we in 2014 voor de gemeente Tynaarlo hebben vastgesteld? Hoe ziet het college dat?

Fietsen is in Tynaarlo bovengemiddeld gevaarlijk.
Er eindigen twee keer zoveel fietstochtjes in het ziekenhuis dan gemiddeld in Drenthe.
En dat terwijl de fiets steeds belangrijker wordt als vervoermiddel en er steeds meer elektrische fietsen zijn.
U kiest er nu voor om alle doorgaande fietspaden in beton uit te voeren.
Dat vinden wij verstandig.
De fractie van de PvdA dringt er opnieuw bij u op om de slechtste fietspaden eerst aan te pakken.
We hebben het dan over de Hunebedstraat in Tynaarlo en de Hoofdweg in Eelde.
Gaat u dat doen? Dan beschouwen we onze brief van 31 augustus als beantwoord.

Toerisme is een belangrijke sector voor onze gemeente en moet versterkt worden.
We hebben daar twee vragen over.
Waarom geeft u eigenlijk geen bezettings- en omzetcijfers voor de gemeente Tynaarlo?
En wat gaat u nog doen om recreatie in en om de andere kernen dan Zuidlaren aan te jagen?

De Monitor sociaal beleid.
Hiermee hebben we een goed hulpmiddel in handen om de ontwikkelingen op het vlak van de zorg te volgen.
Zowel op inhoud als op prijs.
Nu is al duidelijk dat de kosten in korte tijd sterk kunnen stijgen.
Daarom geven we in overweging om ook voor de zorg een schommelfonds in te stellen.
De PvdA pleit ervoor de Monitor nog enkele jaren apart aandacht te geven bij de begrotingsbehandeling. Wil het college dat ook?

 

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra