Door Koos Dijkstra op 5 december 2017

Bijdrage Aankoop PBH-terrein

bijdrage raadsvergadering van 4 december

Allereerst willen wij u bedanken voor de vlotte beantwoording van bijna al onze technische vragen.
Daardoor kunnen we het nu kort houden.

Wij zijn blij dat er eindelijk beweging komt.

Dat werd ook wel tijd.
Onze inwoners hebben alweer vier jaar op een grote AH supermarkt in Zuidlaren moeten wachten.

We waren wel verrast.
Want, wat was de kwestie.
Leyten, de projectontwikkelaar, vond dat hij niet genoeg kon verdienen met het plan dat in 2015 na lang beraad door iedereen werd omarmd.
U was daarom op zoek naar mogelijkheden om de opbrengst te vergroten.
Steeds in goed overleg met Leyten.
Ook over uw plan voor drie supermarkten aan de Brink.
Nu blijkt dat Leyten het niet meer ziet zitten.
Hoe kan dat zo ineens.
Vindt Leyten u te dwingend, bent u te veeleisend?

U ziet inmiddels drie supermarkten als de reddingsboei van Zuidlaren.
Daarnaast moet er in het winkelgebied geïnvesteerd worden.
U stelt alvast wat eisen, die het allemaal niet gemakkelijker zullen maken.
U hebt uw nieuwste plan achter uw bureau bedacht.
Gebaseerd op bespiegelingen en openbare bronnen.
Gericht onderzoek is niet gedaan.
Zoals naar de effecten voor de andere supermarkten in Zuidlaren of Vries of buurdorp Annen.
Of naar de redenen die inwoners hebben om elders in te kopen.
Het is een manier van beleid maken en misschien hebt u gelijk.
Maar het geeft te denken.
Het staat u te prijzen dat u pleit voor een zorgvuldig proces.
Dat u met grote aandacht en zorg voor de schoonheid van het dorp te werk wilt gaan.
U wilt geschiedenis schrijven in Zuidlaren.
Samen met de mensen die het waar moeten maken.

Dan begrijpen wij werkelijk niet dat u het op deze manier aanpakt.
U zegt dat iedereen mag meepraten over de uiteindelijke ontwikkelrichting.
Maar eist dat die moet passen binnen de door u opgestelde missie en kernwaarden.
Je mag elke kleur kiezen, zolang het maar VVD blauw is.

We zien de reacties van de ondernemersvereniging en de klankbordgroep.
Duurzame ontwrichting van de samenwerking dreigt.
En dan kunnen we weer helemaal opnieuw beginnen.
Ons advies aan u is: doe een stap terug.
Begin echt met een schone lei.
Neem alle belanghebbenden mee in een goed besluitvormingsproces dat begint met een gezamenlijke probleemstelling.
Kies niet voor de gemakkelijke blauwdruk oplossingen, maar zoek creativiteit.

Overigens zal het op deze manier nóg zeker vier jaar duren voor er wat gebeurt.
Dat willen wij onze inwoners niet aandoen.
Wij willen de inwoners van Zuidlaren de zekerheid bieden dat de AH nu snel verplaatst wordt naar het voorterrein van de voormalige Prins Bernhard Hoeve.

We willen daar het volgende over opmerken:

1. Als de gemeente straks enig eigenaar is van de gronden, dan is er geen belemmering meer om de tijdelijke winkel te bouwen.
2. We willen dat u uw eisen over de herontwikkeling van het vrijkomende pand als voorwaarde voor deze verplaatsing schrapt.
3. Wij willen de zekerheid dat het raadsbesluit over de definitieve vestiging van de AH geldig blijft. Ook als we de kadernota intrekken en nog zonder dat we instemmen met verplaatsing van meerdere supermarkten naar dit terrein.
Wat is op deze drie punten uw reactie?

zie voor de reactie van de wethouder de gemeenteraadspagina van de vergadering van 4 december

 

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra