Bieb van de toekomst we begrijpen niet wat college aan het doen is

Door Anneke Lubbers op 16 december 2017

Geacht college,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 12 december 2017 vragen wij ons af of u misschien in een machtsstrijd verwikkeld bent met de Stichting Openbare Bibliotheek Tynaarlo.

 

 

 

Wij begrijpen in elk geval niet wat u aan het doen bent.

U schrijft dat de (informatieve) presentatie van het visiestuk “Bibliotheek Tynaarlo kijkt vooruit 2017 – 2020” aan de gemeenteraad op 27 september 2017 niet geleid heeft tot aanpassingen (van het plan en naar uw wensen bedoelt u waarschijnlijk). Daarom moet het plan nog in deze termijn aan de raad voorgelegd worden. Moet de raad de kolen (welke?) uit het vuur halen? Tegelijkertijd echter stemt u in met het plan en dit is conform toezegging door de verantwoordelijk wethouder tijdens een bijeenkomst over de toekomst van de bibliotheken in Eelde van september jongstleden.

De stichting is er blijkens haar visiestuk van doordrongen dat en de functionaliteit van de bibliotheken moet veranderen en dat het financieel kader met ingang van 2021 wijzigt.

Met het voorlopig uitstellen van verdere bezuinigingen heeft de gemeenteraad de bibliotheken tijd gegeven om een nieuw focus te vinden en om vorm en inhoud te geven aan de “ingrijpende transitie die hard nodig is”, aldus de stichting zelf.

In dit verband stellen we u graag de volgende vragen:

  • Hoe kunt u nu al van mening zijn dat de bibliotheekstichting te weinig doet “om de benodigde transformatie op langere termijn in praktijk te kunnen brengen”.
  • Waarom gunt u het niet aan het volgende college om over het voor 2021 en verder vastgestelde budget voor de bibliotheekstichting te beslissen

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Anneke Lubbers, raadslid

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers