Door Koos Dijkstra op 22 januari 2018

Motie statiegeld op blikjes en plasticflesjes

Motie ingediend door Koos Dijkstra, fractie Partij van de Arbeid,Klaas Kuipers, fractie GroenLinks , Hennie van den Born, Christen Unie ,Pepijn Vemer, D66 , Hanneke Wiersema, CDA
Raadsvergadering d.d. 6 februari 2018

De raad van de gemeente Tynaarlo in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

– Zwerfafval een hardnekkig probleem is voor veel gemeenten. Eén van de oplossingen voor het verminderen van het zwerfafval van flesjes en blikjes is het uitbreiden van statiegeld naar kleine plastic flesjes en blikjes. Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. Onderzoek in opdracht van de regering door CE Delft laat zien dat het uitbreiden van statiegeld het zwerfafval van deze groep zal verminderen met zeventig á negentig procent. Zo worden straten, parkjes, speeltuinen en natuurgebieden niet vervuild met plastic en zorgen we voor een daling van de plastic soep in het water en zee!

– Er een maatschappelijk initiatief is ontstaan, de statiegeldalliantie, opgericht door Recycling Netwerk Benelux, die de overheid willen oproepen om ‘structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes’. Elke organisatie kan zich aansluiten bij deze alliantie.

– Steeds meer gemeenten zich aansluiten (zoals bijvoorbeeld de gemeenten Amsterdam, Breda, Zwolle, Utrecht, Almelo, Waterland en recent ook de gemeente Assen (tot nu toe 17 in totaal.)
Deze organisaties laten daarmee zien dat er een breed draagvlak is in de samenleving om zwerfafval door middel van statiegeld tegen te gaan.

– Meer informatie over de statiegeldalliantie en hoe de gemeente zich kan aansluiten: https://statiegeldalliantie.org
Het onderzoek van CE Delft http://www.ce.nl/publicatie/kosten_en_effecten_van_statiegeld_op_kleine_flesjes_en_blikjes__/1987.

Overwegende dat:

– De gemeente Tynaarlo een groene gemeente is en bewoners veel waarde hechten aan een schone leefomgeving, zodat het van belang is om het initiatief van de Statiegeldalliantie te steunen.

Draagt het college van Tynaarlo op om:

Aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie en zodoende de regering op te roepen statiegeld op plastic (PET)flessen en blikjes in te voeren.
en gaat over tot de orde van de dag.

Zuidlaren, 22 januari 2018
Ondertekend door:
PvdA ,GroenLinks
CU,D66 ,CDA

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra