Door Koos Dijkstra op 26 mei 2016

Armoede in Tynaarlo: te weinig inzicht

Er leven mensen in armoede in onze gemeente, maar we weten ze niet goed op te sporen. Ook een recent onderzoek van de gemeente draagt hier niet aan bij. Een samenhangende aanpak is nodig, die bijvoorbeeld ook de woon- en energielasten van huishoudens meeneemt.
Het college deed onderzoek naar het vóórkomen van armoede in de gemeente Tynaarlo. Dat is goed, want dat is een belangrijk en groeiend maatschappelijk probleem. Het college rapporteert op basis van bureau onderzoek en interviews met organisaties. De betrokkenen zelf is kennelijk niets gevraagd. Dat vinden we een gemiste kans. Immers, wat hebben we er aan te weten dat er in Tynaarlo vermoedelijk minder armoede voorkomt dan gemiddeld in Drenthe, zelfs in Nederland? U weet dat er nog een onbekend aantal mensen in armoede leeft, maar u krijgt hen niet in beeld. Naar de redenen daarvoor kunt u slechts gissen. Wij willen voor al te voor de hand liggende verklaringen waarschuwen. Misschien ligt het er aan dat bestaande signaleringsafspraken en instrumenten niet werken. Een opsomming en evaluatie van die afspraken en instrumenten missen we in uw rapport.
Uit het rapport maken we op dat er veel partijen een rol spelen op dit terrein. Maar we zien geen samenhang. Uw plan om de sociale teams de centrale rol te geven steunen wij dan ook van harte. De gemeente moet de spin in het web zijn. Daar moeten signalen bij elkaar komen en van daar uit moet de juiste hulp ingezet worden. Of de overige door u voorgestelde oplossingen effectief zijn, we weten het niet. Het onderzoek zegt daar niets over. Helpt een folder echt? Kan dat geld niet beter in de uitvoering van het beleid gestopt worden?
Natuurlijk, het in stand houden van een vangnet is uiterst belangrijk. Mensen toerusten om hun geld beter te leren beheren ook. Maar er kan meer. U zegt bijvoorbeeld niets over het verlagen van (te) hoge kosten, van het huishouden of het wonen. Bijvoorbeeld samen met woningverhuurders energiezuinig maken van woningen. En in samenwerking met leveranciers van witgoed energie verslindende apparaten ruilen voor moderne, energiezuinige machines.
Overleven in armoede en inkomens onzekerheid eist veel inspanning, is zelfs ziekmakend. Om de eindjes aan elkaar te knopen en om de uitkering zeker te stellen. Aangetoond is dat mensen in dergelijke omstandigheden geen ruimte hebben om zich aan hun situatie te ontworstelen. Aangetoond is dat een voorwaardenvrije basisuitkering in zo’n situatie kan helpen.
Ons voorstel is, dat u met de raadswerkgroep op zoek gaat naar kansen en oplossingen buiten gebaande paden. Uiteraard ook kijkend naar nieuwe mogelijkheden waar de PvdA zich landelijk voor inzet. En dat u daarmee gaat experimenteren, speciaal voor mensen die langdurig in armoede leven. Wil het college dat toezeggen?

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra