Door Kees de Graaf op 15 september 2017

Afvalbeleid: betrek de inwoners erbij!

Tijdens de raadsvergadering van 12 september werd stilgestaan bij het nieuwe afvalbeleid van de gemeente. Naar de mening van onze fractie was er sprake van een onvoldragen voorstel van het college van BenW. Met name de beloofde inbreng van onze inwoners is niet waargemaakt.

Het duurde even, maar toen lag er ook iets: het voorstel van het college voor het nieuwe afvalbeleid in Tynaarlo. In het najaar van 2015 was het aangekondigd: de ideeën van de inwoners, opgehaald bij de actie ‘Deel je Afval Idee’ in 2012, zouden verder worden uitgewerkt.

De gemeentelijke memo (toelichting) die bij de stukken zat was veelbelovend. Het beleid zou op een nieuwe manier tot stand komen, het woord inwoner(s) telden we maar liefst 22 keer. Op basis van deze memo is een extern adviesbureau geselecteerd, die uiteindelijk de kadernota voor de gemeente heeft geschreven.

Over de inhoud van die laatste nota kan onze fractie kort zijn: die is teleurstellend. Wat er in de memo was aangekondigd, treffen we niet aan:

– geen interessante voorbeelden van andere gemeenten;

– geen toetsing van de beleidsvoornemens op verschillende criteria, zoals ‘dienstverlening’ aan onze inwoners;

– geen verwijzing naar de ideeën van ‘Deel je Afval Idee’;

– geen plan hoe de maatregelen het beste kunnen worden ingevoerd.

Maar bovenal: geen betrokkenheid van inwoners en andere partijen die mogelijk een visie hierop hebben. Terwijl afvalbeleid een van onze speerpunten is in het beleid rondom duurzaamheid; in dat beleid wordt juist gezegd dat we het samen met de dorpen moeten doen. En ook komen we bij de afvalverwerking dicht ‘bij de mensen thuis’: alle reden dus om naar hen terug te gaan. Met de boodschap: ‘dit hebben we in 2012 opgehaald, dit hebben we er nu van gemaakt – wat vindt u ervan?’

Ons pleidooi daarom: maak een tussenstap en betrek alsnog de bewoners erbij. Juist dit onderwerp leent zich daar uitstekend voor. De burgemeester heeft onlangs nog in dit gemeentehuis gezegd: laten we de expertise van de inwoners zelf benutten. Daar ligt hier een prima kans voor.

In zijn antwoord gaf wethouder Henk Lammers aan er niets voor te voelen met de inwoners verder te spreken over het afvalbeleid.

Op 26 september neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel.

 

 

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf