Afspraken met DJI over vervoer met sirene en zwaailicht

Door Anneke Lubbers op 28 augustus 2018

Een aantal buurtbewoners van de Nieuwe Rijksweg te Vries benaderde mij en vroegen aandacht voor het volgende probleem :

Met grote regelmaat rijden er door de kom van Vries busjes van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Het gaat dan om busjes van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O), een landelijke dienst van DJI en deze dienst verzorgt het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen. De busjes rijden op hoge snelheid door de kom van het dorp en gebruiken zwaailicht en sirene.

Uiteraard bestaan er strenge regels voor het rijden met zwaailicht en sirene.

En wij veronderstellen dat de busjes in spoed ook de voor hen snelste route nemen.
Momenteel zijn er wegwerkzaamheden op de Nieuwe Rijksweg te Vries. Er wordt gewerkt aan de gasleidingen en het gastransportnet in het gebied bij de Nieuwe Rijksweg (Veltenburgerdijk) en de Oosterkampen in Vries. Daardoor is de Nieuwe Rijksweg slechts over één helft te berijden en wordt het verkeer geregeld met verkeerslichten.

We mochten al constateren dat bij rood licht de genoemde voertuigen met grote snelheid over het fietspad rijden. Aanwonenden beginnen zich te beklagen over dit rijgedrag en de frequentie waarmee deze voertuigen, met geluids- en optische signalen door het dorp rijden. Vooral gezien het feit dat vanaf 3 september de scholen weer beginnen, leek dit een zeer verkeersonveilige situatie.
Naar aanleiding van bovenstaande heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld aan de verantwoordelijk portefeuillehouder, burgemeester Marcel Thijssen.
Wij hebben hem gevraagd met spoed contact te zoeken met de dienst DJI om de noodzaak van de route en gebruik van geluid, licht en hoge snelheid, dwars door het dorp, boven tafel te krijgen dan wel dit gebruik te stoppen of te minderen?

De burgemeester heeft zeer adequaat gereageerd en gelijk gebeld met de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Ook buurtbewoners hebben zelf aan de bel getrokken. Mede hierdoor is de situatie nu naar tevredenheid opgelost. Het bleek te gaan om busjes met cursisten die rijlessen kregen van Justitie.
De plaatsvervangend directeur van de DJI heeft laten weten:
“Ik geef opdracht aan de rijvaardigheidsdocenten om elders een geschikte locatie te vinden voor de rijopleiding” en dus niet meer door Vries te rijden.   Lees hier de brief  Afdoeningsbrief -bew

Namens de fractie van de PvdA

Met vriendelijke groet,
Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers