Door Koos Dijkstra op 31 juli 2016

Aardbevingen bij Kropswolde

Onderstaande brief is vandaag uitgegaan naar het College van B&W

Betreft: aardbeving Kropswolde

Geacht College

Op 12 februari 2015 was er een aardbeving bij Kropswolde.
Enkele families in de Groeve en in elk geval één ondernemer in Zuidlaren (PBH) hebben naar aanleiding van die beving bij de NAM melding gemaakt van schade aan hun gebouwen.
Als fractie volgen we de ontwikkelingen op de voet en is het ons een behoefte uw hulp in te roepen.
De meldingen van de families in de Groeve werden niet in behandeling genomen, omdat de betreffende panden buiten de door de NAM bepaalde risicozone liggen.
Eind maart 2015 besloot de NAM, onder politieke druk, een -steekproef- onderzoek uit te laten voeren naar eventuele aardbevingsschade buiten de door haar vastgestelde zone. Uitkomst zou kunnen zijn dat, onder andere, de Groeve alsnog in de risicozone opgenomen wordt. In dat geval zou men de gemelde schade in behandeling nemen.
Begin november 2015 bericht het Centrum Veilig Wonen, dat met de schade afhandeling belast is, dat het genoemde onderzoek tegen de verwachting in nog niet is afgerond. Zodra het onderzoek afgerond is zal het CVW een schade expert langsturen bij de mensen die schade gerapporteerd hebben.
Begin december 2015 meldt de NAM dat aan geen van de in het onderzoek betrokken panden, buiten het risicogebied, aardbevingsschade is geconstateerd. Deze conclusie kan gevolgen hebben voor de mensen die schade hebben gemeld. Daarom laat de NAM de onderzoeksopzet en uitkomst nog toetsen (is de onderzoeksvraag op een juiste manier beantwoord). Dit kan enkele maanden duren. Daarna zal de schade die inwoners van de Groeve gemeld hebben beoordeeld worden door een expert.
We zijn nu bijna driekwart jaar verder en nog is er geen uitsluitsel.
Dat de NAM telkens de spelregels verandert, is misschien te billijken, maar men moet toch begrijpen dat het niet netjes is om de inwoners van de Groeve zo lang in onzekerheid te laten. Temeer niet, omdat de ondernemer in Zuidlaren (PBH) al in het voorjaar van 2015 een schadevergoeding ontvangen heeft.
Hoewel we weten dat u geen partij bent, vragen we u toch om uw invloed en mogelijkheden aan te wenden, zodat de betrokkenen nu spoedig duidelijkheid krijgen.
Wij blijven via onze partijlijn landelijk aandacht vragen voor deze problematiek.
Met vriendelijke groet,
Koos Dijkstra, fractievoorzitter.

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra