Door op 15 mei 2014

Politiek Café Samen Oud

Op donderdag 5 juni 2014 organiseert de PvdA Tynaarlo een politiek café over ouderenzorg in café Onder de Linden in Vries. Aanvang 19.30 uur

SamenOud is een project waarin een nieuw zorgmodel voor de ouderenzorg wordt ontwikkeld, geïmplementeerd en onderzocht.

SamenOud vindt plaats in de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela, Zo’n 1.500 ouderen doen aan het project mee.

Dit zorgmodel realiseert samenhangende zorg en begeleiding voor 75-plussers. Het heeft als doel dat ouderen zo lang en

zo prettig mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Daarbij is er aandacht voor alle levensgebieden, zoals wonen,

welzijn en zorg.

Initiatiefnemers van dit project zijn Menzis, Zorggroep Meander, Tinten Welzijnsgroep en het UMCG. Ook andere organisaties

op gebied van wonen, welzijn en zorg participeren. Na de projectfase hoopt men dat het zorgmodel een structureel onderdeel

wordt van het aanbod aan de 75+er. Het is een pilot in het kader van het Nationale Programma Ouderenzorg (NPO).

In de nieuwe zorgvorm wordt de zorg en begeleiding van ouderen georganiseerd door een Ouderenzorg Team. Het Ouderenzorg Team

bestaat uit een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde, een wijkverpleegkundige en een ouderenadviseur.

Het UMCG onderzoekt of deze vorm van zorg en begeleiding beter is voor ouderen én of het de samenleving minder geld kost.

Voor meer informatie zie de webite: www.samenoud.nl

De heer Coen Ronde is projectleider van Samen oud van het UMCG . Hij zal een presentatie geven van het project “Samen oud”  en de huidige stand

van zaken van het onderzoek aan ons melden.

Na afloop van zijn presentatie is er alle gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen  wat we aan deze informatie hebben

en of we hier in Tynaarlo ook iets mee kunnen.

 

I.v.m. de organisatie zou het fijn zijn als u laat weten of u aanwezig bent.

Dat kan op het adres: peerweijd@canaldigitaal.nl of via de website van de Pvda www.tynaarlo.pvda.nl

 

Met vriendelijke groet,

Corke van der Weijden

voorzitter PvdA Tynaarlo