11 juni 2013

Woonboten

Het dossier woonboten is een dossier dat al jaren speelt.

Eerst zou er in onze gemeente geen plaats meer zijn voor woonboten. In 2010 is dit gewijzigd in nog wel woonboten in De Groeve (uitsterfconstructie) en geen woonboten meer in de Zuidlaardervaart te Zuidlaren.

Toen de raad werd gevraagd om het handhavings traject voor de laatstgenoemde boten in te zetten, heeft de raad een motie aangenomen om ook de menselijke kant te belichten en het College opgedragen actief naar een oplossing te zoeken. Helaas heeft het College niet aan deze motie voldaan en heeft zij alleen maar argumenten gezocht om het handhavingstraject te vervolgen.

Daarom heeft de PvdA fractie een motie ingediend. Om de boot uit de Zuidlaardervaart te verplaatsen naar De Groeve, zodat deze boot daar onder dezelfde condities kan liggen als de huidige boten (uitsterfconstructie). Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen. In de raad van 14 mei 2013.