Door Koos Dijkstra op 12 mei 2015

Standpunt PvdA Tynaarlo over bibliotheken

Hoe staat de fractie van de PvdA Tynaarlo tegenover de toekomst van de bibliotheken in Tynaarlo? We hebben ons standpunt als volgt uitgewerkt:

  1. Wij vinden de bibliotheek een belangrijke maatschappelijke functie. Die functie gaat wat ons betreft boven de stenen waar die functie in gehuisvest is. Wat ons betreft hoeft de bibliotheek niet (meer) per sé in een eigen gebouw gehuisvest te zijn. Waar zich kansen voordoen om met meerdere gebruikers ruimte te delen (gemeentehuis, dorpshuis, kantoor welzijnswerk, scholen), moeten deze worden gegrepen. In dit verband is ook de voortgaande digitalisering en de toename van het aantal e-boeken van belang.
  2. In een tijd waarin bezuinigd moet worden – ook in Tynaarlo moeten gemeentelijke inkomsten en uitgaven opnieuw en op een structureel lager niveau met elkaar in evenwicht worden gebracht – moet ook de sector cultuur haar bijdrage leveren. Daarbinnen wordt ook van de bibliotheken gevraagd om slimmer met de nog beschikbare subsidies om te gaan en zelf ook met creatieve ideeën te komen. Die ideeën hebben naast het uitlenen van boeken/dvd’s/tijdschriften ed ook betrekking op de andere diensten en programma’s die de bibliotheek kan/wil aanbieden (culturele bijeenkomsten, centrum vrijwilligerswerk, etc).
  3. De laatste tijd wordt op tal van plekken ervaring opgedaan met nieuwe bibliotheekconcepten. Wij vinden dit een interessante ontwikkeling. Een voorbeeld is de gemeente Breda, waar het project ‘Bibliotheek van de Toekomst’ is gestart. Hier vindt een combinatie plaats van een haal- en brengpunt voor boeken bij de Primera, jeugdbibliotheken op school en een ‘bibliotheek aan huis’ (vrijwilligers brengen boeken langs bij mensen die niet naar een afhaalpunt kunnen komen). Ook wordt er nagedacht over andere manieren om het materiaal dat de bibliotheek ter beschikking heeft op andere manieren te presenteren (bijvoorbeeld met het ‘retailconcept’, oftewel kennis die afkomstig is uit de winkelbranche).
  4. Wanneer er wel sprake blijft van een ‘fysieke’ plek waar mensen voor de bibliotheekfunctie terecht kunnen, pleiten wij ervoor de waarde van de bibliotheek breder te zien. Een bibliotheek kan een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze kernen, door mee te helpen bouwen aan gemeenschappen van geïnteresseerde mensen (‘communities’). Bij een dergelijke bredere functie horen ook andere verdienmodellen en coalities met andere partijen (bedrijfsleven, actieve burgers).
  5. De bibliotheekfunctie moet wat de PvdA Tynaarlo betreft de komend tijd worden meegenomen in discussies die spelen rond het Integraal Accommodatiebeleid (‘waar hebben de bewoners in de diverse kernen van onze gemeente behoefte aan?’) en de centrumplannen voor Eelde, Vries en Zuidlaren. Daarbij moet goed gekeken worden naar de afstemming tussen de vraag (welke maatschappelijke functies zijn gewenst) en het aanbod (welk vastgoed – al dan niet in eigendom bij de gemeente – kan daarvoor worden gebruikt).
Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra