Door Anneke Lubbers op 11 november 2013

PvdA wil starterssubsidie invoeren voor leegstaande winkelpanden in Tynaarlo

De Motie starterssubsidie voor leegstaande winkelpanden is op 12-11-2013 overgenomen door Wethouder de Graaf

 

De PvdA signaleert in de gemeente Tynaarlo een toenemende leegstand van winkelpanden. Deze leegstand tast de leefbaarheid van de kernen aan en vermindert de aantrekkingskracht van de overblijvende winkels in de kernen.

Het lijkt de PvdA goed om deze leegstand zo veel mogelijk te voorkomen, dan wel te bestrijden.

Ook in buurgemeente Assen is men gestart met een dergelijke subsidie en dit initiatief lijkt daar erg aan te slaan. Jammer genoeg kent de gemeente Tynaarlo nog niet zo’n regeling.

Vandaar dat de PvdA fractie dinsdag tijdens de begrotingsbehandeling een motie(Motie starterssubsidie – november 2013) in gaat dienen om een starterssubsidie te verstrekken van € 7500  voor een ondernemer die in een leegstaand pand wil trekken.

De PvdA vraagt het College een pilot te starten ter bestrijding van leegstaande winkelpanden en deze regeling omstreeks februari volgend jaar in werking te laten treden.

Namens de fractie van de PvdA Tynaarlo

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers