Door Kees de Graaf op 11 juni 2014

PvdA-fractie over stopzetten De Bronnen

Tijdens de raadsvergadering van 10 juni kwam het voornemen van het college van B&W aan bod om het woningbouwproject De Bronnen stop te zetten. Lees hier wat de PvdA-fractie ervan vond.

Voor onze fractie komt dit voorgenomen besluit niet onverwacht. Met het besluit van de vórige raad om de nieuwe brede school c.q. multifunctionele accommodatie niet bij sportschool De Kamp te situeren (in het plangebied van De Bronnen), was het al duidelijk dat het deze kant uit zou gaan. Met de keuze voor de huidige schoollocatie werd een deel onder het programma voor de nieuwe locatie weggeslagen. Immers, geen nieuwe school betekent ook: minder aantrekkelijk voor jonge gezinnen en andere woningzoekenden.
Gemengde gevoelens bij de PvdA over dit besluit. Laten we beginnen met de positieve punten:
– er wordt gekozen voor het college voor bouwen binnen de dorpen en niet aan de randen. ‘Inbreiden’ dus boven ‘uitbreiden’. Terechte keuze, die ook prominent in ons verkiezingsprogramma stond;
– er wordt een samenhangende visie voor Vries opgesteld. Daar is grote behoefte aan, merkten we ook in ons politieke café dit voorjaar. Ideeën niet los ontwikkelen maar in verband met elkaar brengen. En ideeën zijn er genoeg.

Het is echter ook een pijnlijk besluit. Ga maar na:
– voor de mensen die hier jarenlang aan gewerkt hebben. Ambtenaren, wethouders, raadsleden. De ambities waren groot, er is zelfs in Europees verband aan gewerkt. Om dan zo’n project stop te zetten, doet zeer;
– voor het dorp. We hebben de meningen gepeild bij de leden van de Klankbordgroep De Bronnen en de reacties zijn wisselend. Van ‘blij dat megalomaan plan is gestopt’ tot en met ‘een heel slecht idee’. Er is grote bezorgdheid over hoe het nu verder moet met Vries;
– voor de gemeente. Vooral financieel een hard gelag. Maar onontkoombaar gezien de manier waarop we in Nederland ons grondbeleid hebben georganiseerd. Verdient de gemeente goed op bouwgrond-verkoop dan kunnen daar leuke dingen van gedaan worden, zit de markt tegen dan moeten de verliezen genomen worden.

Ons voorstel is nu om vooral vooruit te kijken. Zet het dorp vooral niet op slot! Op een poster hier in het gemeentehuis staat: ‘In Vries gebeurt het’. Maar gezien de vele bouwlocaties waar al jaren niets gebeurt is dat maar zeer de vraag. Bij het politieke café werd gezegd dat er de afgelopen 15 jaar in Vries slechts 4 woningen zijn gebouwd. Dat is natuurlijk dramatisch. Wat de PvdA-fractie betreft hoeft het plan voor De Bronnen zeker niet afgevoerd te worden; stop het in de koelkast hooguit, maar leg het zeker niet in de doodskist.
Laten we vooral nu snel samen met de bevolking gaan kijken wat Vries in de toekomst voor dorp wil zijn. De kleinste van de drie grote kernen, of de grootste van de dorpen? De krimp van het dorp is inmiddels gaande. Heeft Vries straks meer te bieden dan het ‘groen en rustig buiten wonen’ waar het in de jaren zestig van de vorige eeuw reclame mee maakte?

Twee vragen geven we mee aan het college van B&W:
– onderzoek hoe het gemeentelijk grondbeleid moet worden aangepast. We gaan bouwen in de dorpen, dat vraagt een ander beleid dan koeien uit de wei jagen om daar aan de slag te gaan;
– ontwikkel een visie op welke opdrachtgevers in het dorp mee willen doen. De corporatie doet bijvoorbeeld de komende jaren weinig tot niets en ook ontwikkelaars zijn ver te zoeken. Liggen er kansen in collectief particulier opdrachtgeverschap (zoals starters die samen een project ontwikkelen) of een zelf bouwende gemeente (zoals Assen nu doet). Sowieso geloven we meer in sociale koop en huur en een deel vrije sector dan in dure koopwoningen (tot 400.000 euro) waar het college nu op inzet. De beweging in de woningmarkt komt op dit moment meer bij de starters dan de doorstromers vandaan.

Kees de Graaf,
Fractie PvdA Tynaarlo

 

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf