Door Koos Dijkstra op 12 december 2014

Over het begrip ‘klanten’

Het is gebruikelijk in deze tijd om te pas en te onpas het woord ‘klant’ in de mond te nemen, al dan niet in het Engels (‘customers’). Ook onze gemeente ontkomt er niet aan. In de raadsvergadering van 9 december maakte onze fractie er een opmerking over, toen de notitie Drentsche  AA over samenwerking sociale dienst en werkvoorzieningschap Alescon op de agenda stond.  Onze boodschap: noem de dingen en de mensen gewoon bij de naam en verhul het niet in trendy taalgebruik. Lees hier meer.

Door Koos Dijkstra

De fractie van de Partij van de Arbeid is teleurgesteld en verdrietig en overweegt een motie in te dienen.

Het geeft toch geen pas om in een businesscase te spreken van klanten, dat zijn toch echt customers.

Een klant indeling is een customer classification.

De klant benadering is customer approach.

Een ontwikkelklant is een customer to develop.

En een participatie klant is een participation customer.

Wat wij erg missen is customer satisfaction (klanttevredenheid); daar gaat het helemaal niet over in deze notitie.

U begrijpt, noem het ons stokpaardje.

Wij willen dat het college alles doet om de nota op dit punt aangepast te krijgen.

Een nieuwe samenwerking, een nieuwe aanduiding voor de mensen die gebruik  moéten maken van deze dienst.

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra