Door Kees de Graaf op 5 december 2017

Nieuwsflits 36 Raad 4 december

NIEUWSFLITS

Van de PvdA-fractie Tynaarlo
De raadsvergadering van 4 december 2017
Een vergadering van de raad op maandagavond, zodat op dinsdag 5 december pakjesavond gevierd kan worden. Het ging vooral over gebouwen: het beheer van de multifunctionele accommodaties en de supermarkten in Ter Borch en op het Prins Bernhard Hoeve-terrein in Zuidlaren.

De mega super in Ter Borch: raad is met nipte meerderheid voor

Als je een supermarkt in een parkgebied neerlegt, doe het dan met een goede inpassing. Met parkeren onder het gebouw bijvoorbeeld. En zorg ervoor dat alle verkeersdeelnemers zeker kunnen zijn van een veilige route – vooral ook de kinderen die fietsend naar school gaan en de bezoekers die lopend de ingang van de supermarkt proberen te bereiken. In de raad van 21 november hadden meerdere partijen dit ook onderstreept. Zij konden echter de motie niet steunen die de PvdA hiervoor had opgesteld. Uiteindelijk haalde de motie het net niet en het voorstel van het college het net wel. Met de bekende 12-11 meerderheid werd de zienswijzennotitie aangenomen. Onze fractie stemde tegen: de notitie zelf is onvoldoende en er is geen enkele poging gedaan het ontwerp te verbeteren met de wensen en suggesties uit de wijk. Een gemiste kans. Op onze website is meer te lezen over de verdere procedure van het plan.

Beheer van de MFA’s: college gaat te kort door de bocht

In onze gemeente hebben we een aantal multifunctionele accommodaties, bijvoorbeeld scholen in combinatie met sportvoorzieningen. Aanvankelijk heeft de gemeente het beheer hiervan uitbesteed, oftewel overgedragen aan particuliere beheerders (in plaats van het zelf te doen). Daar komt het college nu op terug: de gemeente heeft de zaken niet goed op orde het beheer moet weer in gemeentelijke handen overgaan. Onze fractie heeft een ronde langs de beheerders van de accommodaties gemaakt en deze conclusie wordt niet door iedereen onderschreven. Wat de PvdA betreft is het dan ook te vroeg om hierover al een besluit te nemen, liever organiseren we eerst een bijeenkomst waarop we met betrokkenen hierover van gedachten kunnen wisselen. Om er nu al voor meerdere jaren structureel extra geld voor uit te trekken gaat eveneens te snel.
Wethouder Hofstra gaf in ieder geval al aan dat het summiere raadsvoorstel ‘te kort door de bocht’ was. Op 19 december wordt erover gestemd.

Toekomst PBH-terrein: de grond wordt in ieder geval al gekocht

Het college gaat de grond van het Prins Bernhard Hoeve-terrein in Zuidlaren kopen van de projectontwikkelaar en trekt daar 7 miljoen euro voor uit. Daar kon onze fractie mee instemmen. Dat gold niet voor de rest van de aanpak die wordt voorgesteld. Het college heeft zelf de richting al vastgesteld waarin het 17 hectare grote terrein zich moet ontwikkelen: voorop drie supermarkten en achterop 150 woningen (vermoedelijke in de dure koop). De eerste overeenkomsten zijn inmiddels getekend. Onze fractie begint liever met een echte schone lei: ga in gesprek met het dorp Zuidlaren en kom samen met inwoners en ondernemers tot een gedragen plan. Tot die tijd voelt de PvdA-fractie er niet veel voor de Kadernota uit 2015 terug te trekken. Het is een van de weinige nota’s die in ‘samenspraak’ tot stand is gekomen. Lees hier onze bijdrage.
En ook nog:
• onze fractie stemde voor het voorstel van Leefbaar Tynaarlo om een lokale stemwijzer te gaan ontwikkelen. Inwoners kunnen zo via internet kennis nemen van de verkiezingsprogramma’s van de partijen in Tynaarlo. Dit voorstel haalde het.
• we hadden een succesvolle derde zwerfvuilopruimactie, dit keer in Zuidlaren. Met veel enthousiaste reacties van inwoners. We bezinnen ons op een vervolg. vul hier  de vragenlijst in!

De komende weken op de agenda:
• maandag 11 december 19.00 uur fractievergadering, locatie Melkfabriek Bunne.
• dinsdag 19 december, de laatste raadsvergadering van dit jaar. Met onder meer het begraafbeleid van de gemeente.

 

 

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf