Door Koos Dijkstra op 9 november 2015

Motie over Blijverslening

PvdA , CDA , CU en GroenLinks Tynaarlo: stimuleer woningaanpassing voor oudere kopers en huurders

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) presenteerde vandaag de ‘Blijverslening’. Hiermee kunnen oudere eigenaar-bewoners hun woning aanpassen of zelfs levensloopbestendig maken. Volgens de fracties van PvdA ,CDA , GroenLinks en CU Tynaarlo een interessant instrument om het langer zelfstandig wonen van ouderen te vergemakkelijken. Ook huurders moeten echter deze mogelijkheden krijgen. Zij vragen morgen het college van Tynaarlo in een motie om hieraan te gaan werken.

Ouderen blijven in de toekomst langer zelfstandig wonen. Dat vraagt om aanpassingen aan de woning. Niet alle ouderen beschikken echter over voldoende vermogen om de woning te verbeteren dan wel deze ‘levensloopbestendig’ te maken. Het vermogen dat zij hebben zit vaak in de stenen: de waarde van het huis. Zij kunnen deze waarde niet aanspreken, omdat banken hiervoor geen hypothecair krediet verschaffen. Ook zijn er ouderen in een huurwoning waarvan de verhuurder (nog) niet van plan is hierin te investeren.
De Blijverslening van de SVn voorziet ten dele in een oplossing voor dit vraagstuk. Ouderen kunnen de Blijverslening aanvragen bij de gemeente, als consumptief of hypothecair krediet. PvdA en CDA Tynaarlo vragen het college van B&W van Tynaarlo om te onderzoeken of en hoe de lening kan worden ingepast in het gemeentelijk woonbeleid. Ook vragen zij het college om met de woningcorporaties te bespreken hoe nieuwe en bestaande sociale huurwoningen beter geschikt kunnen worden gemaakt voor ouderen. Dit in het kader van de nieuwe Woonvisie die de gemeente Tynaarlo gaat opstellen en de prestatieafspraken die zij met de woningcorporaties gaat maken.

Meer informatie
https://www.svn.nl/FinancieleRegelingen/Paginas/Blijverslening/Hoe-werkt-de-Blijverslening.aspx

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra