Door Anneke Lubbers op 29 oktober 2014

Fractie over huisvesting scholen Ter Borch

In de raadsvergadering van 28 oktober kwamen de plannen ter sprake om extra lokalen te creëren in de nieuwbouwwijk Ter Borch. Op zich een goede zaak, vindt onze fractie. Maar het gaat soms ook ten koste van bepaalde zaken – zoals een technieklokaal dat wordt opgeofferd – en waar we minder blij mee zijn. Lees hier de bijdrage van de fractie aan het debat.

In grote lijnen begrijpt de fractie van de PvdA de denkrichting van het College en we zijn dan ook blij dat er geld vrijgemaakt wordt voor een oplossing van de tijdelijke huisvesting van de scholen in Ter Borch.
Maar…. Als u toch naar onze mening vraagt, dan zijn wij niet echt gelukkig met de door u gekozen optie, te weten: 3 lokalen voor de Menso Alting school in het zorgcentrum, 2 tijdelijke units en opofferen van het technieklokaal als 3e lokaal.
Waarom niet? Omdat optie 7 volgens de PvdA een veel betere keus is. Optie 7 is 3 lokalen in het zorgcentrum en 3 aparte units.

Wij baseren ons op het volgende:

  • Wij vinden de focus op financiën te zwaar. De PvdA staat voor goed onderwijs en wil in dit geval kwaliteit ook zwaar laten meewegen. Het gaat om huisvesting van veel kinderen over langere tijd, dat moet goed zijn.
  • Het opofferen van het technieklokaal vinden wij geen goede keus. Allereerst zouden we dan voorbij gaan aan de door ons zelf vastgelegde huisvestingsverordening. De huidige school is 2502 m2 (inclusief technieklokaal) en is geschikt voor 20 groepen. Er passen dus niet meer kinderen in die school!

Daarnaast maakt de PvdA zich sterk voor goed technisch onderwijs op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. We hebben immers duizenden technici nodig om al die banen in de technieksector te behouden. Nog een reden dus om het technieklokaal niet op te offeren, of beter gezegd: om het weer technieklokaal te laten worden. Bovendien gebruikten zowel de Menso Alting school als de OBS dit lokaal. Dit zou de komende schooljaren ook zo kunnen zijn.

  • Zowel Conod als Baasis laten weten dat zij goed meegenomen zijn in de plannen van het College. Zo hoort het ook en dat vinden wij als PvdA fijn om te horen. Maar uit een brief van Stichting Baasis van 9 oktober blijkt dat zij zich niet tevreden tonen met de voorgestelde oplossing. Ook zij vragen een andere oplossing. Kan de wethouder aangeven hoe en of zij hierop heeft gereageerd?
  • In de voorjaarsbrief 2014 is het budget opgehoogd van 450.000 voor 4 lokalen naar 670.000 voor 6 lokalen. Kan de wethouder nog eens uitleggen hoe het nu precies zit met de berekening per lokaal? Er worden nu immers geen 6 maar 5 lokalen gebouwd.
Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers