Door Kees de Graaf op 26 januari 2015

Fractie op locatie Yde de Punt

Fractie op Locatie: Yde

De PvdA-fractie van de gemeente Tynaarlo wil weten wat er leeft bij de bewoners van onze dorpen en buurten. Daarom wordt met ingang van dit nieuwe jaar regelmatig ‘op locatie’ vergaderd. De primeur was in Yde, waar in de nieuwe MFA Yders Hoes van gedachten werd gewisseld met bewoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. We spraken onder meer over de volgende punten:

 1 De Multifunctionele Accommodatie (MFA)

Een mooi gebouw, maar niet bijzonder praktisch – zo luidt de breed gedragen conclusie. Een gymzaal die te klein is om als volwaardige sporthal te fungeren, onderwijs dat onhandig, aan twee kanten van de gemeenschappelijke aula is gehuisvest, hoogteverschillen die door ouderen maar moeizaam overbrugd kunnen worden, een hoog energieverbruik. De bezetting van de ruimtes door de 27 (!) verenigingen uit het dorp is goed, zorgelijker is dat het aantal leerlingen van de school fors is gedaald. De sportverenigingen maken zich zorgen over een mogelijke stijging van de huurprijzen, die dan moet worden doorvertaald in de contributie.

 2 Kwaliteit onderwijs

De openbare basisschool in Yders Hoes is De Duinstee, aangesloten bij stichting Baasis. Na een moeilijke periode is de school op de weg terug, zo wordt aangegeven. De kwaliteit van het onderwijs was een tijd lang dermate slecht dat veel ouders hun kind van school hebben gehaald. Ook ontbrak bij de leiding gevoel voor de cultuur van het dorp.

Er is bezorgdheid dat wanneer de volgende groep(en) acht van school gaan, de kritische ondergrens van 23 leerlingen (opheffingsnorm) in snel tempo dichterbij komt. Hier wreekt zich onder meer dat jonge huishoudens geen woonruimte in het dorp kunnen vinden, waardoor het kindertal onder druk staat.

3 Woningbouw

Er moet dringend nieuwbouw plaatsvinden in het dorp. Geïnventariseerd moet worden welke plekken zich lenen voor (betaalbare) woningbouw. Overleg met Woonborg heeft in ieder geval uitgewezen dat deze woningcorporatie alleen nog maar in de grote kernen van de Tynaarlo gaat investeren de komende jaren. In Yde is dat dus niet het geval. Wat kan de gemeente (zie het voorbeeld van Assen) zelf doen?

4 Fusie met gemeente Haren

Aanwezigen zien de toegevoegde waarde er niet van in. Samenwerkingsverbanden verdienen de voorkeur, herindeling/schaalvergroting voegt niets toe. Sowieso bestaat er al in deze gemeente een gevoel dat bestuur en ambtenaren veel meer op afstand zijn gekomen. Er is geen herkenning en binding meer. Op klachten wordt gereageerd met ‘het heeft de aandacht’.

5 Transferium De Punt

De functie van een transferium (parkeren en aansluiting op snelle buslijn) wordt gewaardeerd. Veel minder geloof is er in de bouw van 2.000 parkeerplaatsen op een gevoelige locatie, waarvoor natuur en landbouwgrond zou moeten worden opgeofferd.

fractie Kees de Graaf

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf