Door Kees de Graaf op 14 januari 2015

Evenementenbeleid gemeente Tynaarlo: bijdrage aan het raadsdebat

Tijdens de raadsvergadering van 13 januari kwam ook het evenementenbeleid van de gemeente aan de orde. Dit beleid is opnieuw vormgegeven, nadat duidelijk werd dat in de praktijk niet alle evenementen vlekkeloos verlopen. Lees hier meer.
Positief aan de nota is dat de gemeente de relatie legt tussen het beleid en thema’s als variatie, kwaliteit en lokaal ondernemerschap. We hebben nog wel drie vragen:

  • wat laat de gemeente meewegen/prevaleren bij de aanvraag van evenementen: zakelijk gewin of kwaliteit/lokale binding. Over het algemeen geldt: hoe dichter bij het dorp de activiteit wordt georganiseerd, hoe hoger over het algemeen de kwaliteit. Zie bijvoorbeeld de geslaagde markt van melk en honing in Zuidlaren, die qua niveau ver uitstijgt boven hetgeen commerciële uitbaters week in, week uit op de Brink neerleggen. In de passage over ‘het belang van evenementen’ worden hier goede dingen over gezegd. Met name sociale cohesie en economische betekenis worden versterkt wanneer evenementen door lokale partijen worden georganiseerd. Is het de gemeente toegestaan hier een selectiecriterium cq een weigeringsgrond van te maken, conform het principe van – plat gezegd – ‘eigen volk eerst’.
  • hoe wordt de handhaving verbeterd. Voorbeeld: geluidsoverlast. Bewijslast wordt nu bij de klagers gelegd, ipv dat organisatoren verplicht gehoorbescherming moeten uitdelen. Sterker nog: wat de PvdA betreft wordt geluidsoverlast aan de bron bestreden. En daar horen dan ook adequate metingen bij, anders kan het college nooit de term ‘ontoelaatbare geluidhinder’ handen en voeten geven. Dat de gemeente de afgelopen jaren geen controles op dit vlak heeft uitgevoerd – zie de brief van 14 november aan onze fractie – geeft op dit punt te denken.
  • waar is de financiële paragraaf van het evenementenbeleid. In de visie van de PvdA worden de gemeentelijke kosten bij begeleiding van evenementen (inclusief de handhaving) geheel teruggehaald bij de organisatoren. Uit de beantwoording van de vragen van Gemeentebelangen (2 december) blijkt dat de gemeente op de Zuidlaardermarkt 50.000 euro toelegt en op de andere markten 13.000 euro. Hoe stelt het college voor kosten en baten structureel in evenwicht te brengen.

 

  • Antwoord van de portefeuillehouder (burgemeester Thijsen):
    – ‘eigen volk’ kan niet bevoordeeld worden, maar ‘cowboys’ zullen wel aangepakt worden. Voorrang wordt gegeven aan serieuze maatschappelijke ondernemers;
    –  handhaving wordt steviger opgepakt, mede door inschakeling van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
    –  er wordt financieel geroeid met de riemen die er zijn en zoveel mogelijk worden kosten en opbrengsten gelijk getrokken.
Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf