Door Koos Dijkstra op 10 juni 2015

Budget IAB

Volgt budget het beleid of volgt beleid het budget. Anders gezegd:

heb je een visie en zorg je ervoor dat je die kunt betalen of heb je geld en kijk je wat je daar voor kunt doen.
Dat is de kwestie.
Het IAB dat we aan het herijken zijn, is indertijd ambitieus opgesteld. Meerdere functies in één nieuw gebouw is het doel en dat uitgesmeerd over een periode van jaren.

Dat geeft onzekerheid. Je kunt onmogelijk zeggen wat het uiteindelijk allemaal zal gaan kosten. En ook niet waar het geld vandaan moeten komen.
Om toch iets verstandigs te zeggen, werden enkele spelregels opgesteld. Spelregels voor de manier waarop het benodigde geld gevonden zou worden. Met elkaar vormen die regels een dekkingsplan.

Een dekkingsplan voor de bekostiging, zoals dat in 2012 nog eens is vastgesteld.
Het college kijkt naar wat er nu in kas is. Voor zover ze de spelregels toepast, gebruikt ze hiervoor de nu geldende bedragen.
Dat is maar beperkt juist. Immers, de nu geldende bedragen kunnen gemakkelijk weer veranderen. Ze kunnen nog lager of juist weer hoger uitvallen.

Concluderend kunnen we zeggen dat we op zoek moeten naar meer geld als we het IAB onveranderd laten. Of we passen het IAB aan. Dat is een politieke keus en binnenkort staat die keus op de agenda.
Wij vinden dat er nu veel te veel aandacht is voor de financiële tussenbalans. Een tussen balans maken is goed, maar die moet het debat niet overheersen.

Wat de fractie van de PvdA betreft volgt budget het beleid en moet het nu eerst weer gaan over visie.

Koos Dijkstra, 9 juni 2015

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra