Werkgroep Toegankelijkheid Drenthe

15 april, van 17:00 tot 19:00, De Weidehoek Wijster | De Weidehoek Wijster
Agenda voor de vergadering van de

Werkgroep Toegankelijkheid Drenthe

op 15 april 2019 van 17.00 tot 19.00 uur

in De Weidehoek, Meester Haddersstraat 31, Wijster

Toegankelijk ontwerpen zit nog niet in de lift

Inloop vanaf 16.30 uur.

 

 1. Opening om 17.00 uur

 2. Huishoudelijke mededelingen en agenda

 3. Inleiding door Joop Brink, wethouder van Coevorden over:
 4. Uitvoering van het Convenant Dementievriendelijk Drenthe
 5. Het Bouwbesluit
 6. De aandacht voor verbetering van de toegankelijkheid in het VDG
 7. De aanpak van de toegankelijkheid in Coevorden

Met de mogelijkheid om aansluitend vragen te stellen aan en in discussie te gaan met Joop Brink.

Toelichting:
A. Joop Brink is woordvoerder namens de Drentse gemeenten waar het gaat om de zorg voor dementie en zijn mantelzorger(s) en het convenant. De vraag is nu hoe op Drents, bestuurlijk niveau wordt gedacht over de uitwerking van het convenant.

 1. Het Bouwbesluit bevat eisen voor de gebouwen en de directe omgeving. Een bouwer moet daar aan voldoen. Op het gebied van toegankelijkheid is het bouwbesluit lang niet voldoende. Een gemeente kan voor de eigen gebouwen hogere maatstaven aanhouden, maar mag een gemeente het bouwbesluit aanpassen voor niet-gemeentelijke gebouwen?
 2. De aandacht voor de belemmeringen die mensen met een beperking (waaronder een deel van de ouderen) ondervinden, verschilt tussen de Drentse gemeenten. Hoe zwaar tilt het VDG (Vereniging van Drentse Gemeenten) aan dit onderwerp?
 3. Voor welke aanpak kiest de gemeente Coevorden om de toegankelijkheid te verbeteren en hoe wordt het Gehandicaptenplatform betrokken bij de beleidsvoorbereiding en –uitvoering?

 

 1. Ervaringen van de werkgroepleden in de eigen fractie of gemeenteraad
  Uit de gesprekken met werkgroepleden afgelopen zomer is gebleken dat zij graag willen horen welke activiteiten andere leden hebben ondernomen en welke ervaringen zijn opgedaan en welke lering daar uit getrokken kan worden. Met dit agendapunt willen wij daar ruimte voor bieden.

  In het eerste kwartaal hadden wij 3 actiepunten benoemd:
  – vragen naar een plan van aanpak voor uitwerking van het Convenant Dementievriendelijk Drenthe
  – vragen naar de gemeentelijke aanpak om alle stemlokalen toegankelijk te maken
  – verzoek aan B&W om bij subsidiering en aan- en uitbesteding aandacht te besteden aan toegankelijkheid.
  Is het gelukt om deze punten aan te kaarten en welke ervaringen hebben jullie daarmee opgedaan?
  Zijn er andere onderwerpen in de fractie en/of raad ter sprake gebracht?

 2. Presentatie door Gerrit Hidding, adviseur van de werkgroep HiddingH
  Gerrit is aan een rolstoel gebonden en heeft dus uitgebreide ervaring met de belemmeringen die mensen ondervinden die minder mobiel zijn. Het zijn vaak ook belemmeringen, waar normaal niet bij stilgestaan wordt. Lees bijvoorbeeld het bericht uit Trouw, dat als bijlage is toegevoegd.
  Speciaal voor de werkgroepleden die vorig jaar lid zijn geworden van de werkgroep, zal Gerrit praktijkvoorbeelden geven van zulke belemmeringen.
 3. Actiepunten in de komende maanden
  Zijn er onderwerpen, waar volgens jullie in de komende tijd extra aandacht aan gegeven moet worden?
  Is er behoefte aan een werkgroepvergadering eind augustus/begin september?
 4. v.t.t.k. en rondvraag

 5. Volgende vergadering
  15 oktober 2019 vanaf 17.00 uur
  Zie ook agendapunt 6.

Voor wie dat wil is er na afloop gelegenheid om na te praten.