Werkgroep Ouderen Middagbijeenkomst met gast William Moorlag

25 maart, om 14:00, De Weidehoek Wijster | De Weidehoek Wijster

Middagbijeenkomst
Het programma voor de komende middagbijeenkomst is met twee zeer actuele onderwerpen gevuld:

  1. Wij hebben William Moorlag uitgenodigd. Hij is bereid ons vertellen over de inzet van de PvdA-Kamerfractie op het gebied van de toekomstige energiemaatregelen en de gevolgen daarvan voor de mensen. En daarna is er natuurlijk de mogelijkheid om met hem en met elkaar in discussie te gaan.
    Om geen verkeerde verwachtingen te wekken, vertellen we alvast dat het in deze bijeenkomst niet gaat om allerlei technische kanten van het onderwerp, maar om de politieke aspecten.
    Vanwege de actualiteit van dit onderwerp willen we deze bijeenkomst ook open stellen voor leden die jonger zijn dan 65 jaar.
  2. Omdat de bijeenkomst plaats vindt op maandagmiddag 25 maart, dus de maandag na de provinciale en waterschapsverkiezingen, gaat gewestvoorzitter Jacob Bruintjes in op de verkiezingsuitslag.

De bijeenkomst zal worden geleid door Gezienes Evenhuis, voormalig wethouder van Emmen.

 

Dus wanneer u erbij wilt zijn, reserveer 25 maart vanaf 14.00 uur alvast in uw agenda en laat onze voorzitter Albert Huizing weten dat u komt; e-mail alberthuizing42@gmail.com of tel. (06) 23 82 07 31.
De bijeenkomst wordt gehouden in dorpshuis De Weidehoek, Meester Haddersstraat 31 in Wijster.

Verslag middagbijeenkomst 8 oktober 2018
De vorige bijeenkomst vond op 8 oktober plaats. Toen hadden wij als gasten Poldy Koot, Jan Kloosterman en Tryntsje Slagman trad op als gespreksleider. Poldy Koot vertelde over wat cultuur voor ouderen kan betekenen en Jan Kloosterman gaf zijn opvatting over de bijdragen die ouderen aan de samenleving kunnen leveren. Tryntsje schetste ook kort het verloop van haar loopbaan “van kleuterjuf naar burgemeester”.
Het verslag van de bijeenkomst is hier te downloaden.

Jaarverslag 2018 van de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe

Omdat wij werken onder de vlag van het Gewestelijk Bestuur, maken wij ook een jaarverslag om te laten zien welke activiteiten ondernomen zijn.

Het jaarverslag 2018 is hier te downloaden.